EMAIL_US

Phương pháp ứng dụng và lời cảnh báo của chất dinh dưỡng Enzo

Độ khẩn: Phương pháp ứng dụng của chất tạo phản ứng phụ

1. Thêm chính xác

cho thức ăn có thể được thêm vào chất dinh dưỡng và thức ăn đầy đủ. Hầu hết các chất liệu enzym hợp với nhiệt độ phòng. Chất dinh dưỡng enzym cần dùng trong suốt quá trình truyền nhiễm là tương đối lớn. Thêm 0.2. nạp đầy đủ và tập trung thức ăn. trên:

) Trong quá trình xử lý thức ăn, Công cụ enzym sẽ phải chịu một mất mát nhất định, và mất mát lớn nhất trong việc chuẩn bị thức ăn. Do đó, lựa chọn các chất dinh dưỡng phù hợp trong quá trình xử lý thức ăn có thể tăng tỷ lệ bổ sung và hiệu quả sử dụng tốt hơn.

2. Dùng để chuẩn bị thức ăn

Khi xử lý chất dinh dưỡng, cần thiết chuẩn bị dùng chất enzym trước khi dùng nguyên liệu thô. Ví dụ, cần phải dùng Protein axit để trị liệu trước khi làm thức ăn heo trong bột đậu nành. Có thể thấy rõ là thức ăn đã được xử lý có ảnh hưởng lớn đến việc tăng trưởng và phát triển động vật, và tỉ lệ sử dụng thức ăn cũng đã được cải thiện đáng kể.

'854; Đề nghị sử dụng các chất dẫn truyền tiêu thụ enzym.

(

ít hoạt động. Nếu nó không thể được dùng ngay sau khi mở ra, nó phải được giữ kín và sử dụng trong một thời gian ngắn nhất có thể, để không ảnh hưởng quá mức tới hiệu quả sử dụng. 2. Duy trì sự ổn định của enzyme

Enzo là một phần tử hoạt động, và thay đổi hoạt động của enzyme sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của enzyme. Do đó, các hoạt động enzym cần thiết để đạt được một tiêu chuẩn nhất định và luôn có một hoạt động ổn định.

Chúng ta có thể cải thiện độ ổn định của enzyme bằng việc nuôi dưỡng và quét các chủng, và việc bổ sung thiết bị ổn định phù hợp. Trong quá trình hạt, thời gian dài và nhiệt độ cao sẽ tác động tới hoạt động của enzyme.