EMAIL_US

Thuốc cải tạo thức ăn tự nhiên ở Roulade

Sản phẩm: TG-CK


  • Natural Food Enhancers In Chicken Roulade
  • Natural Food Enhancers In Chicken Roulade

Tân binh Trắng

Thành

  • con gà 1000kg nước

  • 40kg muối

Những lợi thế của việc sử dụng chất dịch trong Roulade gà

  • Sự biến đổi

  • Có hiệu quả bằng cách tiêu hóa thành các phần thống nhất với giá trị cao

  • Các sản phẩm được cấu hình đều không thể phục hồi.

Cám ơn quý vị đã chú ý đến Yiming Biotech.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các chất dẫn hóa tự nhiên của chúng tôi, xin hãy điền vào mẫu, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất có thể.