EMAIL_US

Name

Chưa có một tập đoàn nào đáp ứng đủ mọi yêu cầu trong việc xử lý thịt. Một điều duy nhất có thể hiện được khi thiếp sự sự sự sự hộp của các sự giác khác.

Ứng dụng


 Ham .jpg

Ham


 xông khói .jpg

xông khói


Shrimp-Paste.jpg

Shrimp Paste


Meat-Ball.jpg

Meat Ball


Cám ơn quý vị đã chú ý đến Yiming Biotech.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các chất dẫn hóa tự nhiên của chúng tôi, xin hãy điền vào mẫu, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất có thể.