EMAIL_US

Tài sản chính của Glucose Oxidase trong nghành công nghiệp thực phẩm

 • Nhắc tới bột nhào mạnh hơn ở tiệm bánh

 • Thay thế cho Bronóc và các chất oxi khác

 • Hiển thị kháng tính khi có oxy và glucose hiện tại. BSJdZ ngăn cản nếm thức không được mong muốn và ngược lại.

Tiêu hóa Glucose Oxidase trong nghành công nghiệp thực phẩm

 • Glucose Oxidase In Dairy products

  Sản phẩm khoáng

 • Tiêu hóa Glucose Oxidase in thịt tươi

  Thịt mà

 • Glucose Oxidase In Bakery products

  Các sản phẩm

 • Glucose Oxidase in Cosmetic products

  Hoa mỹ phẩm

Ứng dụng của glucose oxidase, nbsp; trong việc xử lý thức ăn gồm: rời khỏi và kiệt sức của BSJZZ để tiếp tục uống. ngăn chặn sự giảm cháy màu mè của loài ăn trong bột trứng và sự hiện diện của oxy.