EMAIL_US

Vai trò của A-Amylase trong sản xuất Maltose là gì?

1. Cơ chế tác động của alpha Amylase


Alpha-Amylase được sản xuất nhờ có sự pha chế và thanh lọc Aspergillus oryzae, và được dùng chủ yếu để tu hóa bột. Quá trình phản ứng của nó nhẹ, và giá trị Ph là trung lập. Có thể sử dụng được trong phân tử. Nó được hydrolysic the alpha-1,4-glycosic Bond of Amylase và amilopectin in in in the middle of amibuộc để sản xuất dextrin và malose. Nó có thể sản xuất cao xi-rô mạch nha, whiskey mạch nha hay xi-rô lớn.


2. Điều kiện tác động của alpha Amylase


Giá trị pH tối ưu trong quá trình sản xuất mạch nha là 5.0-5 Lượng alpha Amylase là 150-300g/ton Các loại bỏ khô, và thời gian kí sinh trong suốt 12-24.


3. Việc ứng dụng của alpha Amylase


trong nền công nghiệp tinh bột đường, H945;Amylase đã dần thay thế giới'946;Amylase và đã trở thành enzyme chủ yếu cho việc sản xuất xi-cao-vị-bơ-cao-nha-bơ-cao bằng bột mì làm nguyên liệu thô. Alpha-Amylase có thể hydrolyze kết hợp a-1,4-glycosid bên trong bột để tạo ra một xi-rô với nồng độ whiskey cao và lượng glucose thấp. (


) Hiện tại, hầu hết các nước Châu Âu và Mỹ dùng alpha Amylase làm chất tẩy chay để sản xuất xi-rô mạch nha cao. In the composition of the caused malosese syrup, maltose Report for 40-60 Name, malotriosus is about 10-20 Name, and the other are Glucose, olimosaccharides and dextrins. Trong ngành sản xuất công nghiệp, alpha-Amylase thường được dùng kết hợp với các enzyme làm tổn thương như beta-amilase và pullulasen để sản xuất xi-cao-cao-cao-nha-cao với một hàm vị cao hơn 0-77-or thậm chí cao hơn.