EMAIL_US

Bộ phận sản xuất thức ăn

Nhận diện chung như An to àn (graS)


GRAS, hay là An toàn chung, là một tên gọi hợp pháp mà đơn giản là "An toàn" cho thấy một chất có thể an toàn dựa trên đánh giá của chuyên gia cao hoặc bị loại trừ một trong những loại khác từ định nghĩa về các bổ trợ thức ăn ở phần thưởng tại bộ Chuyên môn ở bộ Chuyên môn Liên bang Thức ăn, dược và Mỹ (FFDCA). Cái tên này cho phép các nhà sản xuất thực phẩm phân loại thành phần làm GRAS cho một người dùng cụ thể dựa trên một lịch sử sử sử sử sử sử dụng lâu dài hay việc kiểm tra bằng chứng khoa học công khai của các chuyên gia. Theo định nghĩa, để có được một danh sách hạng GRAS, thì phải có bằng chứng quan trọng cho thấy sự an to àn của thành phần thức ăn trong văn học được công bố, và các chuyên gia phải đồng ý rằng bằng chứng này đủ mạnh để xác định đó là GRAS. Một nhận dạng chung về an to àn đòi hỏi lượng và chất lượng bằng chứng khoa học tương tự như yêu cầu để đạt được s ự chấp thuận của chất nổ qua quá trình sản xuất thức ăn và dược phẩm Mỹ. Tất cả các thành phần được liệt kê trên nhãn thức ăn đều đã được chấp thuận qua quá trình vận động của FDA C217 hoặc được gọi là GRAS. (


Phần thức ăn lớp GRAS) Sẽ đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, FDA và các nhà sản xuất trong khi đảm bảo an to àn cho nguồn cung cấp thức ăn của chúng ta. Hệ thống nhận thức mạnh cho phép cải tiến và phát triển liên tục trong ngành thức ăn và đồ uống, giúp nghành công nghiệp thực phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và mang những sản phẩm mới ra thị trường nhanh hơn. GRAS cũng có lợi cho FDA khi đặt phần lớn gánh nặng lên ngành công nghiệp để chứng minh nguyên liệu an to àn. Kiểu graS là thủ tục công nghiệp ưa thích vì thường mất nhiều năm để một cuộc kháng nghị về các chất tạo hóa thức ăn được xem xét và phê chuẩn bởi FDA, vì số lượng chấp thuận đơn kiến nghị chỉ được hạn chế bởi số nhân viên và tài nguyên của FDA. Giải pháp hạng A có thể giảm thiểu sự chậm trễ này bằng cách cho phép một kiểm tra khoa học khắt khe của các chuyên gia ngoại quốc mà không yêu cầu FDA khởi động luật lệ chính thức hay dùng ngân sách của người đóng thuế. Tốc độ này mà không làm ảnh hưởng đến an ninh thúc đẩy sự phát triển mới cho người tiêu dùng thức ăn mới và thú vị và nhiều lựa chọn thức ăn hơn.


Trong nỗ lực củng cố lại giám sát nhằm đảm bảo an to àn cho các nguyên liệu thực phẩm thức ăn, trong phần thẩm mĩ, FDA đã công bố một nguyên tắc cuối cùng liên quan tới quá trình mà các chất được quyết định là RA. Mặc dù nguyên tắc cuối cùng không thay đổi gì đáng kể quá trình được đề xuất ở 97, nhưng nó xác nhận nguyên tắc thông báo lớp A.R còn tồn tại và chi tiết các tiêu chuẩn để kết luận rằng việc sử dụng một chất trong thực phẩm là GRAS. Ví dụ, quy định liên quan đến các loại bằng chứng khoa học có thể được dùng để chứng minh sự an to àn, cũng như vai trò của các bài phát thanh để đánh giá xem bằng chứng khoa học về sự an toàn là Độ cao cao; Điều luật cuối cùng là với chất GRAS được dùng trong thức ăn và thức ăn động vật. BJDZ Thêm vào đó, vì các tiêu chuẩn lớp ơn yêu cầu sự an toàn của một thành phần thức ăn dưới những điều kiện cần thiết được công nhận rộng rãi trong một nhóm chuyên gia có thẩm quyền, FDA đã công bố trong một bản thảo dẫn đường cho ngành lý giải pháp tốt nhất để triệu tập một Hội thẩm quyền ưu tú. Mặc dù tài liệu chưa được hoàn thiện, nhưng nó cung cấp một cơ sở cụ thể hơn để đảm bảo nhóm chuyên gia đã chọn để đánh giá xem liệu các dữ liệu, thông tin và phương pháp về một chất liệu đang được xem xét có đủ tiêu chuẩn và thiếu các giả. Bên FDA cũng đã công bố một bản phác thảo hướng dẫn cho ngành công nghiệp về cơ sở phúc lợi xã hội đó, cung cấp nguồn lực và chỉ dẫn tới các yêu cầu pháp luật và quy định đã có để giúp đưa ra kết luận GRASS. Trong hướng dẫn này cũng có những kết luận tuyệt lập, tùy chọn cho các nhà sản xuất.


As IFAC đại diện cho các nhà sản xuất và người sử dụng các nguyên liệu thực phẩm, phần lớn công việc chúng tôi làm là hỗ trợ các nỗ lực quy định và công nghiệp để đảm bảo nguồn thức ăn an to àn. Một phần của những nỗ động này là Công Ty Bảo Trường Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Dọn, Một dấu hiệu hành động tốt nhất của IFAC, Một dẫn đầu y tự nguyện cho những nhà chuyên gia đồng thức Hướng dẫn này được viết cho ngành công nghiệp, công nghiệp và với mục đích chia sẻ các thành viên IFAC sử dụng tốt nhất để quyết định một chất là graS. Ban Quản trị Thức ăn và dược phẩm (FDA) đã quyết định chất tẩu trùng trong nhiều loại thịt và sản phẩm gà đều được xem là an to àn và được thực phẩm kết hợp với các loại protein liên kết lại để tạo ra hoặc cải tạo thịt.
Generally Recognized As Safe (Gras)