EMAIL_US

The Role of Xylanase Enzo in Baking

Thức ăn chính ở Bắc Trung Quốc là mì ống. Do vấn đề của các loại lúa mì, vị giác rất kém. Thông thường, khi sản xuất bột mì, sự hỗ trợ của những người ứng biến bột mì thường rất cần thiết. Trước đây, nói về vấn đề an ninh, vấn đề an ninh và chất độc. Mặc dù các chất hóa học này có thể đóng vai trò tốt hơn trong việc cải thiện, nhưng vẫn có nguy cơ cho sức khỏe con người. Quá nhiều kali brodate có thể gây ra hoại tử ống gan, tổn thương gan, methemoglobimia, và giảm thính giác trong trường hợp nghiêm trọng. Huyết áp có thể giảm nếu có nhiều tiếp xúc. Với tiến bộ của công nghệ sinh học, enzyme xylanase đã được công bố công khai, và nó phối hợp với các loại sản phẩm enzym khác để nâng cao mì.


'854; The description of xylanase enzym


Except, xylanase is the most common polysaccharide in plant tế bào và is the largest computer of hemicellmất. Xyylasee là một hệ thống enzyme chiết xuất vi sinh vật và có thể biến nó thành monosaccharides.


'854; The role of xylanase enzym in baking


It is important to knead the melt and water in the bột trước khi nướng bánh mì khi phối bột. Phần lớn mọi người tin rằng bột có thể hòa tan nước, và rồi có BBQ;39; là bánh. Dù bột có thể hòa tan trong nước, nhưng nó không thể hòa tan dưới mọi dạng, và một số biến số không thể lấy ra trong nước. Điều quan trọng cần nhớ là bột lúa mì chứa 2-3 arabinoxylans, hỗn hợp nước Arabinoxylans được tính to án khoảng 25-30=, mật nước hỗn hợp Arabinoxylans khoảng khoảng 70750kg, và hỗn hợp nước được bao cây Arabinoxylans thừa kế lãi suất 25-30=. Đường có tác động tích cực với chất lượng bánh mì, trong khi môi trường không bền vững có tác động tiêu cực. Bằng cách này, hỗn hợp sông kính thiên vị trong bóng tối, có khả năng và không ai chú ý, tác động đến chất lượng bánh nướng.


Hai Kế vị không thể dung dịch được là hydrolyschín bởi enzyme xylanase, which điều khiến bọn Polybinoxylans to the molecular weight into water-solable arabinoxylans tăng Gluten trong bột. Sự căng thẳng của mạng lưới làm tăng khả năng mô phỏng và làm đông đúc bột nhào, làm cho các lỗ chân trong của bánh mì tinh khiết và dày hơn, nâng cao lượng bánh mì, và nâng cao lớp bánh mì ngon Cấu trúc. BJDZ Do các cấu trúc cụ thể của enzyme đặc biệt, không thực tế khi chỉ dựa vào xylanase để tiến triển sản phẩm pasta. It is usually componed with glucose oxidase, 945;nấm Amylase và Lipase. Tác dụng ứng dụng lên sản phẩm pasta có thể thay thế hoàn toàn. Calcium oxit và việc thay thế đầu tiên kali brobrobrome là một khả năng tạo thức ăn an toàn và rau quả.