EMAIL_US

Thuốc cải tạo thức ăn tự nhiên trong bánh mì

Sản phẩm: TG-CK


 • Natural Food Enhancers In Chicken Breasts
 • Natural Food Enhancers In Chicken Breasts

Chuẩn bị bánh mì gà

Thành

 • Gà tăng b ộ ngực 20kg nước băng

 • (a) 8kg muối

 • 0.2kg chất giữ nước SDZ 0

C ơ chế sản xuất b ánh thịt gà BJDZ Step 1: chuẩn bị thịt tươi (

 • Step 2: trộn muối, phun nước và nước đá (a)

 • Step 3: xoắn ốc: cuộn cho 1h trong khi dùng 25-min breach hàng 10 mins (4).176C, 10rpm)

 • Step 4: trộn TG với nước đá (B), rồi đổ cho một khẩu 10-15 lần thứ khác xác định và phản ứng (4).

Lợi thế của việc sử dụng xuyên quá lượng thuốc trong ngực gà

 • Sự biến đổi

 • Có hiệu quả bằng cách tiêu hóa thành các phần thống nhất với giá trị cao

 • Các sản phẩm được cấu hình đều không thể phục hồi.

Cám ơn quý vị đã chú ý đến Yiming Biotech.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các chất dẫn hóa tự nhiên của chúng tôi, xin hãy điền vào mẫu, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất có thể.