EMAIL_US

Enzo là cái gì? Việc chuẩn bị Enzo là gì?

1. Xem rộng các sản phẩm enzym


Điều quan trọng nhất trong các hoạt động sinh học là tiêu hóa. Mọi hoạt động của cuộc sống được duy trì nhờ cơ thể trao đổi bình thường, và các phản ứng hóa học khác nhau trong cơ thể sinh học được thực hiện dưới tác động của các enzyme khác nhau.


Enzo là những chất kích thích phản ứng hóa chất. Không có enzyme, sẽ không có trao đổi chất, và sẽ không có hiện tượng sống. Việc hình thành và mất tích của mọi chất sinh học trong tự nhiên được hoàn thành dưới tác động của các enzyme tương ứng. Các chu kỳ carbon và ni-tơ cơ bản nhất trong tự nhiên đều dựa vào các phản ứng enzym để hoạt động. BJDZ Enzo là sinh sản từ tế bào sống, và kích thích các phản ứng sinh học đặc biệt. Nó cực kỳ phổ biến và tồn tại trong động vật, thực vật và vi sinh.


2. Giới thiệu cấu trúc enzym


Chất liệu enzym phức tạp được gọi là phần chuẩn của


.Z Công cụ Enzo là những chất có năng lực sinh động chiết xuất từ sinh vật (cả động vật, cây, và vi sinh vật) bằng phương pháp vật chất hay hóa học, được bổ sung bởi các thành phần khác, và vẫn được thực hiện sau khi chế biến. trên: Các hóa chất có hoạt động tâm lý chủ yếu được dùng để xúc tác các phản ứng hóa học khác nhau trong quá trình sản xuất. Chúng có các đặc trưng của hiệu quả xúc tác cao, đặc biệt cao, môi trường điều hành nhẹ, giảm tiêu thụ năng lượng và giảm lượng hóa học.