EMAIL_US

Vitamin D3

Biên dịch tự động (có thể gọi là canxi) là một dạng không động, không có tác động của vitamin D3)Calcifoliol (còn gọi là canxi, hydroxycholilciferul, 25-hydroxyvitamin D3, v.v. và abbreviated 25(OH)D là một trong các dạng đo máu để đánh giá vitamin D trạng thái Calcitriol (còn được gọi là 1,25-dihydroxydicxydhydroxyVitamin D3) là dạng hoạt động của D3.

Cám ơn quý vị đã chú ý đến Yiming Biotech.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các chất dẫn hóa tự nhiên của chúng tôi, xin hãy điền vào mẫu, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất có thể.