EMAIL_US

Kiểm soát chất lượng

Dịch ngang


Phần Định nghĩa


TransGluaminase bao gồm các enzyme kích thích để xúc tác hóa phản ứng chuyển phát acyl, trong đó nhóm ty ty ty ty ty tụ tụ tập chất lượng Gluamine ở protein và tinh dịch hoạt như một người thụ tinh acyl, và cả nhóm lượng amimine nguyên tử nằm trong các hợp nội dung hay nhóm lysine thải trong protein hay động động động động động động động động động động động động thụ tinh dịch. Nó có nguồn gốc từ gan của động vật hoặc văn hóa của nét dẫn đường (chỉ với treptovertlium boaraense và loài thuộc chi treptomyces ) hay vi khuẩn (giới hạn với loài thuộc chi bacillus Nó có thể chứa các loại thức ăn chỉ dùng để làm tụ, bột, pha loãng, ổn định, bảo quản hay chỉnh hoạt động của nó. Nó cũng có thể chứa các chất dẫn ăn dùng để làm tụ, bột, pha loãng, ổn định, hay bảo quản nó, hoặc để điều chỉnh pH hay hoạt động của nó. BJDZ Quá khổ lượng xảy ra như hạt, bột, hay bột, trắng, hoặc bột, hoặc dạng chất lỏng không màu, hoặc đen. Nó có mùi không sạch hoặc có mùi đặc trưng.


Quá khổ lượng xảy ra như hạt, bột, hay bột, trắng, hoặc bột, hoặc dạng chất lỏng không màu, hoặc đen. Nó có mùi không sạch hoặc có mùi đặc trưng.


Nhận diện BJdZ Quá khổ thỏa mãn với đợt thử nghiệm hoạt động xuyên quá sâu.


thuần hóa


(1) và phương pháp 2 cho xét nghiệm hì Không quá 595s55;/g là Pb (0.80g, Method 1, olution Âm tính cho mỗi thử nghiệm. chì Nhà giải pháp chuẩn 4.0mL, Flamel Method).


Nếu bã đậu không phân hủy trong đường 5 ty axit nitric loãng (1 trong 100) trong quá trình chế tạo dung dịch thử, thực hiện thử nghiệm bằng phương pháp 3.


(2) Thạch tín Không nhiều hơn 3 95s6; g là As (0.50g, phương thức 5, Màu tiêu chuẩn Âm tính cho mỗi thử nghiệm. chất lượng Arsene tandard olution 3.0ml, Appa B).

Microbiaal hạn sử dụng


Thực hiện theo hướng dẫn của Xét nghiệm Microbiaal Limited. ố bảng số


Tổng Âm tính cho mỗi thử nghiệm. không hơn 50000/gram.


Escherihia coli

Lần này là BJDZ Âm tính thử nghiệm.

và phương pháp 2 cho xét nghiệm huẩn bị theo chỉ dẫn trong phương pháp 3 cho số lượng đĩa tổng. BJDJ Âm tính cho mỗi thử nghiệm. Âm tính cho mỗi thử nghiệm. cuối cùng

và phương pháp 2 cho xét nghiệm huẩn bị theo chỉ dẫn trong phương pháp 3 cho số lượng đĩa tổng. Âm tính cho mỗi thử nghiệm. cuối cùng

cuối cùng và phương pháp 2 cho xét nghiệm huẩn bị theo phương pháp 3 cho xét nghiệm

Escherichia coli và phương pháp 2 cho xét nghiệm BJDJ. Trận kiểm tra hoạt động chuyền phối (BJDJ). Hoàn thành thử nghiệm với phương pháp được hiển thị bên dưới. Nếu không thể thực hiện bằng một phương pháp cụ thể, thì thay thế bằng cách nào đó bằng cách nào đó, phân giải đệm và nhiệt độ của phản ứng có thể được chấp nhận nếu điều đó là khoa học hợp lý. '" Trọng lượng 0.10g của TransGluamine, thêm Tris đệm (0.2mol/L) vào pH6. 0 làm cho nó tan hay phân tán đồng thời, và thực hiện 10 mL. Nếu cần thiết, chuẩn bị một loại pha loãng mười lần hay 100-gấp bằng cách thêm một bộ đệm (0.2mol/L, pH6.0) vào dung dịch kết quả. cục phân cục và phương pháp 2 cho xét nghiệm huẩn bị theo chỉ dẫn trong phương pháp 3 cho số lượng đĩa tổng. Weigh 4.04 Giải pháp thử nghiệm


Trang bị hoá 0.2mL của dung dịch mẫu ở 37 85511; với một phút, hãy thêm 2 ml của phương pháp đệm, cân bằng ở 37 85511; trong mười phút, và lắc thật kỹ. Hãy trộn trộn hỗn hợp vào 37 840kg; trong mười phút. Thêm hai mét sắt (III) clorua (cho thử nghiệm hoạt động chuyển hóa) và rung động rất nhanh. Trung tâm dung dịch này ở 3000 rpm, và sử dụng chất upernatant làm dung dịch thử.  • olution


  • Equilibate 2 mL của chất khử nằm ở 37 85511; trong mười phút, thêm 2M of iron (III) clorua (cho thử nghiệm hoạt động chuyển hóa giun) và lắc cho kịp lúc. Rồi thêm 0.2M dung dịch mẫu, lắc cho tốt, và phân ly dung dung dung dịch này. Dùng chất upernatant làm chất điều khiển. Thủ tục


  • Phần hấp thụ dung dịch thử và dung dịch điều khiển ở chiều cao sóng của 52 nm. Xét nghiệm này có giá trị hấp thụ cao hơn so với dung dịch điều khiển.