EMAIL_US

Sáu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng của công việc chế tạo Enzo

Giá trị PH ảnh hưởng đến hoạt động của chất enzym. Mỗi enzyme hoạt động cao chỉ trong một mức độ pH đặc biệt, đó là giá trị pH tối ưu cho tác động enzym. Nói chung thì, enzyme ổn định nhất với giá trị pH tối ưu, nên giá trị pH mà enzyme điều hành cũng là giá trị pH ổn định của chúng. Nếu giá trị pH của phản ứng enzym quá cao hay quá thấp, enzyme sẽ bị hư hại không thể trả lại, độ ổn định và sức sống sẽ giảm hoặc thậm chí là không hoạt động.


2. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất enzym chuẩn bị


Dưới một số điều kiện, mỗi enzyme có nhiệt độ thích hợp nhất. Ở nhiệt độ này, các hoạt động enzym là cao nhất, hiệu quả là tốt nhất, và enzyme tương đối ổn định. Sự tăng tốc độ của phản ứng enzyme-xúc tác và sự mất định vị nhiệt của các hoạt động enzym đạt tới mức cân bằng. Nhiệt độ này là nhiệt độ tối ưu cho enzyme trói tay Hành động.


Tác dụng của nhiệt độ lên tác động của chất enzym


cũng liên quan đến thời gian nó được hâm nóng. Nếu thời gian phản ứng kéo dài, nhiệt độ tối ưu của enzyme sẽ giảm. Nhân tố như cấu trúc của phản ứng enzym, kích hoạt kích thích, và độ tinh khiết của enzyme cũng sẽ thay đổi nhiệt độ tối ưu và nhiệt độ ổn định của enzyme. 3. Tác động của nồng độ cấu tạo enzym và trung lượng kháng sinh BSJDJ là nhân tố chính xác định tốc độ của phản ứng biến enzym đã xúc tác, với một số điều kiện nhiệt độ, nồng độ pH và enzyme. Khi quá trình tập trung của chất cặn rất thấp, tốc độ phản xạ của enzyme tăng nhanh với sự tăng nhiệt độ, và hai thứ này tỷ lệ trực tiếp. Khi quá trình tập trung của phương diện tăng lên, tốc độ phản ứng giảm dần và không còn tăng tỉ lệ trực tiếp. Trong phản ứng đa dạng enzyme, sẽ áp dụng các enzyme trong việc xử lý


thường ít hơn lượng phương tiện chứa nhiều. Đồng thời, giá trị của enzyme cũng nên được cân nhắc.


4. Tác động của các ngưng đập enzyme Nhiều chất có thể làm suy yếu, ức chế hay thậm chí phá hủy tác động của enzyme. Những chất này được gọi là enzyme ức chế. Trong quá trình sản xuất thực tế, cần phải hiểu và tránh ảnh hưởng của thuốc ức chế lên ca-xít enzyme. 5. Tác động của enzyme kích thích


Nhiều chất có tác dụng bảo vệ và tăng hoạt động của enzyme, hay thúc đẩy việc chuyển đổi protein tạm động thành enzyme hoạt động. Những chất này được gọi là kích hoạt enzyme. Chất kích hoạt có tác dụng tương tự với tốc độ phản ứng đa tác động của enzyme và quá trình phân phối, nhưng hiếm khi được dùng trong quá trình sản xuất thực tế.


6. Tác động của việc bảo tồn các enzyme đệ trình phụ của


đang ở trạng thái tạm dừng trong môi trường nhiệt độ thấp. Chìa khóa cho việc lưu trữ lâu dài của enzyme mà không mất hoạt động nằm trong môi trường khô và nhiệt độ thấp. Cả nhiệt lẫn ánh sáng có thể làm ngưng enzyme. Các chất liệu enzym nên được giữ kín trong không khí với nhiệt độ thấp và bảo vệ khỏi ánh sáng. Thêm vào đó, lượng nước trong phần chuẩn bị enzym càng cao, thì càng dễ để tiêu hóa, nên phần chuẩn bị enzym Chung còn dễ dàng lưu trữ và vận chuyển. Thêm vào đó, một số ion kim loại cũng có thể gây tác động của enzyme không hoạt động. Không nên dùng hộp xúc xích để lưu trữ các chất liệu enzym.