EMAIL_US

Thuốc cải tạo thức ăn tự nhiên

Sản phẩm: TG-DR.


  • Natural Food Enhancers In Cheese Products
  • Natural Food Enhancers In Cheese Products

Lợi thế của việc sử dụng chất Gặp nhanh trong pho mát

  • Giảm cấu trúc

  • Tăng sản suất giữa 10-20 tổng cộng sản

  • Đã tạo ra công trình cắt lát trang

  • Thể hiện một cơ cấu tốt hơn

  • Giảm hoặc thay thế việc sử dụng kính mô phỏng hay ổn định

  • Cắt chi phí bằng việc giảm protein và các chất dẻo khác

Cám ơn quý vị đã chú ý đến Yiming Biotech.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các chất dẫn hóa tự nhiên của chúng tôi, xin hãy điền vào mẫu, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất có thể.